Vážení a milí naši klienti,

Po ukončení nájomného vzťahu v prevádzkových priestoroch našej ambulancie na Koprivnickej ulici a následnej dohode spolumajiteliek spoločnosti VET-SVET s.r.o., ukončila naša veterinárna ambulancia svoju činnosť.

 

MVDr. Jana Cíbová otvára veterinárnu ambulanciu, ktorú bude prevádzkovať v Dúbravke na Trhovej 38 (za DK Dúbravka). Kontakt v pracovných dňoch pondelok – piatok od 10:00 do 16:00 na tel. čísle 02/642 82 418.

MVDr. Jana Šmigurová  bude čerpať dlhodobejšie pracovné voľno.

MVDr. Zuzka Odrašková bude pokračovať vo svojej veterinárnej činnosti s MVDr. Janou Cíbovou na Trhovej 38.

 

Ďakujeme Vám za dlhoročnú dôveru a spoluprácu.
Kolektív veterinárnej ambulancie