Veterinárna ambulancia VET SVET vznikla v júli 2011 spojením úsilia a odborných vedomostí MVDr. Cíbovej a MVDr. Šmigurovej s cieľom vytvoriť tzv. „rodinnú prax“. Namiesto kvantity Vám ponúkame kvalitu a osobitný prístup ku každému pacientovi na čo možno najvyššej odbornej úrovni.

V apríli 2012 sme náš tím posilnili o odborníčku na felínnu medicínu MVDr. Odráškovú a tým sme rozšírili a skvalitnili ponuku služieb pre mačacích pacientov.

K spokojnosti Vašej i Vašich miláčikov sa neustále vzdelávame, snažíme sa používať najnovšie liečebné postupy s využitím moderného technického vybavenia.

Váš VET-SVET.

Náš tím

MVDr. Jana Cíbová

 • absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • členka Komory veterinárnych lekárov SR
 • členka Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
 • 2000 – 2005 Veterinárna ambulancia MVDr. S. Bučka, Karpatská 13, Bratislava
 • 2006 – 2007 Veterinárna klinika Dr. Schwarza, Bonn/Nemecko
 • 2007 – 2011 Veterinárna nemocnica VetPoint, Gessayova 3, Bratislava
 • od r. 2011 Veterinárna ambulancia VET-SVET, Koprivnická 26, Bratislava
 • absolvované prednášky, semináre a kurzy v oblasti internej medicíny, dermatológie a ultrasonografie na Slovensku a v zahraničí (Viedeň, Luxemburg, Budapešť)

MVDr. Jana Šmigurová

 • absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • počas štúdia 5 mesačný výmenný pobyt ERASMUS na Universita degli Studi di Padova, Facolta di Medicina Veterinaria, Taliansko
 • členka Komory veterinárnych lekárov SR
 • členka Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
 • 2002 – 2011 Veterinárna ambulancia MVDr. J. Talajku – AHAVET Bratislava
 • 2003 stáž na veterinárnej Klinike Jaggy, Brno, ČR
 • 2006 – 2010 súkromná veterinárna prax pre farmu hovädzieho dobytka AZOVE SK s.r.o., Veľké Kostoľany
 • od r. 2011 Veterinárna ambulancia VET-SVET, Koprivnická 26, Bratislava
 • 2011 medzinárodný certifikát z talianskeho jazyka CILS DUE-B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, Universita per Stranieri di Siena, Taliansko)
 • absolvované prednášky, semináre a kurzy v oblasti internej medicíny, cytológie a chirurgie na Slovensku a v zahraničí

MVDr. Zuzana Odrášková

 • absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • členka Komory veterinárnych lekárov SR
 • 2005 – 2006 súkromná preventívna a poradenská veterinárna činnosť
 • 2006 – 2012 veterinárna klinika Zverland Rača, Bratislava
 • 2008 – 6 – týždňová stáž na PPP int., Denver, Coloredo U.S.A. – pod vedením Dr. Jeffrey YOUNG-a – zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív
 • od r. 2012 Veterinárna ambulancia VET-SVET, Koprivnická 26, Bratislava
 • absolvované prednášky, semináre a kurzy v oblasti internej medicíny – hlavne dermatológia, oftalmológia a felinná medicína
 • dlhoročná spolupráca s Občianskym združením Mačky SOS